آموزش
دنبال کننده:117.2K

معاملات کم حجم اما مثبت #فباهنر/ حرکت سهم مماس بر 5 هزار تومان در حال حرکت

#نبض_بازار

@bourse24ir