ورود/ثبت‌نام

تحلیل Hamed_bourse درباره سهام زنجان در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۴

https://sahmeto.com/messages/1378911
Hamed_bourse
Hamed_bourse
رتبه: 555
1.9
،Hamed_bourse
#ساذری #زنجان #حاریا #چکارن  (با سوابق) #ساذری #زنجان  #خفولا  (بدون سوابق) 🟢 گزارش خرید سهامداران عمده : بازیگردان:136 حقوقی:65 شخص حقیقی :64 سبد پی ار ایکس:10 🔴گزارش فروش سهامداران عمده: حقوقی : 32 حقیقی : 25 بازیگردان : 96 سبد پی ار ایکس:2 @signalnavasani98 ✅
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها