ورود/ثبت‌نام

تحلیل هم افزایان بورس تهران درباره سهام زنجان در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۴

https://sahmeto.com/messages/1378677
هم افزایان بورس تهران
هم افزایان بورس تهران
رتبه: 97
2.5
،هم افزایان بورس تهران
✅#ورود_به_لیست_درصدی_ها 📅 01 آذر 02 #D1402_09_01 #حاریا/#خفولا/#زنجان/#ساذری/#چکارن/ #آسامید/#آلا/#افران/#اوصتا/#تصمیم/#توسکا/#تیام/#ثابت_اکسیژن/#جواهر/#خورشید/#زیتون/#ساحل/#سپر/#فاخر/#فردا/#مانی/#نیلی/#پاداش/#کارا/#یاقوت/
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها