ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💯نماد برتر💯 درباره سهام گکیش در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۳

https://sahmeto.com/messages/1378352
🎯🎯 سهام مناسب سرخطی 🥇 🗒 شنبه  📆۱۴۰۲.۹.۴                              ✴️ بازار پایه تفیرو کباده شمواد پلاست دهدشت ثعتما پشاهن وفتخار سباقر گکیش               🚨 گزینه های ریسکی سرخطی ثاخت وثنو سخواف فصبا
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۳
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها