ورود/ثبت‌نام

تحلیل بورس کاردانا درباره سهام ثجوان در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲

https://sahmeto.com/messages/1377509
بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 633
1.6
📌 مجامع هفته آتی 📍 📅 ۰۴ الی ۰۸ آذر ۱۴۰۲ 🔴 مجمع عادی عمومی تماوند سه شنبه ۰۷/ ۹/ ۱۴۰۲ 🟠 مجمع عادی عمومی و فوق‌العاده قشرین شنبه ۰۴/ ۹ / ۱۴۰۲ سدشت یکشنبه ۰۵/ ۹ / ۱۴۰۲ ثجوان یکشنبه ۰۵/ ۹ / ۱۴۰۲ غچین یکشنبه ۰۵/ ۹ / ۱۴۰۲ وآیند دوشنبه ۰۶/ ۹ / ۱۴۰۲ مبین سه شنبه ۰۷/ ۹ / ۱۴۰۲ ثغرب سه شنبه ۰۷/ ۹ / ۱۴۰۲ سشرق سه شنبه      ۰۷/ ۹ / ۱۴۰۲ 🟢 مجمع فوق‌العاده وطوبی سه شنبه ۰۷/ ۹ / ۱۴۰۲ بپاس سه شنبه ۰۷/ ۹ / ۱۴۰۲ ومعلم سه شنبه ۰۷/ ۹ / ۱۴۰۲ شفا چهارشنبه ۰۸/ ۹ / ۱۴۰۲ 🔻🔻🔻🔻 @bours_kardana
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۲
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها