ورود/ثبت‌نام

تحلیل snip_bourse درباره سهام سرچشمه در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱

https://sahmeto.com/messages/1373951
snip_bourse
snip_bourse
رتبه: 405
2.6
     صدور مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی باران تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بیمه زندگی باران  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد. سرمایه فعلی:      ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال تعداد سهام قابل انتشار:      ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال مبلغ افزایش سرمایه:    ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل آورده نقدی سهامداران، ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته. موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی و رعایت الزامات قانونی و مقرراتی، افزایش منابع سرمایه گذاری و حفظ سطح توانگری مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام کساپا بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت سایپا شیشه  از مبلغ ۶۲۸,۱۰۴ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۶۲۸,۱۰۴ میلیون ریال  (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال)، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵  تعیین شده  ست. اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۶۶۰ درصدی حپارسا اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه  شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان  از مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی وجلوگیری از خروج وجه نقد به منظور حفظ وتقویت سرمایه در گردش شرکت ارائه  گردید. اعلامیه پذیره نویسی عمومی  فکمند بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت گسترش قطعه سازی کمند از مبلغ ۷۶,۶۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۸۳,۰۰۰ میلیون ریال، تعداد ۲۷۷,۴۴۲,۵۹۵  سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۲۸,۹۵۷,۴۰۵  سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰  لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴  تعیین شده است. اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۳۵ درصدی ولساپا اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت لیزینگ رایان سایپا از مبلغ ۱۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۹,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور بهبود نسبت‌های مالی، اعتباری و اصلاح ساختار مالی جلوگیری از خروج نقدینگی از طریق تامین منابع مالی ناشی از افزایش سرمایه افزایش میزان حجم تسهیلات اعطایی از این طریق به مشتریان ارائه  گردید. پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۵۲ درصدی  سرچشمه گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه از مبلغ ۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی -کاهش ریسک و تقویت پرتفوی بورسی -جلوگیری از خروج وجه نقد و حفظ تداوم سودآوری که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده. پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی سصف‌ها گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت سیمان اصفهان از مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های آتی شرکت و بهره مندی از معافیت مالیاتی مقرر در بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است. اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۵۸ درصدی وسینا اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت بانک سینا  از مبلغ ۲۵,۳۸۳,۸۵۰,۱۸۸,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، سایر اندوخته‌ها به منظور بهبود میزان سودآوری سهامداران و فراهم نمودن زمینه گسترش فعالیت‌های بانکی، نسبت کفایت سرمایه و ... ارائه  گردید.
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها