ورود/ثبت‌نام

تحلیل دیدگاه آبان درباره سهام شسپا در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳۰

https://sahmeto.com/messages/1373866
📊#شسپا اطلاعیه 1402/08/30 *نفت سپاهان* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انتشار صورت های مالی شرکت اینترنشنال سولار اویل- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ احتراماً پیرو دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان درخصوص انتشار اطلاعات صورت های مالی شرکت های زیرمجموعه به اطلاع می رساند صورت های مالی شرکت اینترنشنال سولار اویل با فرمت خارجی تهیه گردیده و با توجه به شرایط سامانه کدال در انتشار فرمت خارجی اطلاعات مذکور از طریق فرم افشای اطلاعات با اهمیت "ب" منتشر می گردد. @aban_saham
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها