آموزش
دنبال کننده:117.2K

#تماوند و #انرژی 1 تنها نماد های منفی گروه نهاد های مالی واسط!!

#نبض_بازار

@bourse24ir