ورود/ثبت‌نام

تحلیل بنیادی بورس طارم درباره سهام تملت در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳۰

https://sahmeto.com/messages/1372930
بورس طارم
بورس طارم
رتبه: 84
2.5
گزارشات کدال: #حپارسا اطلاعیه 1402/08/29 *توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان* 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۷,۷۴۸  ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۲۳ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته #قیستو اطلاعیه 1402/08/29 *قند بیستون* 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۹۶۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۲۸۸ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته #قتربت اطلاعیه 1402/08/29 *قند تربت حیدریه* 3 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۱۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۳۳ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته #ثرود اطلاعیه 1402/08/30 *سرمایه گذاری مسکن زاینده رود* 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۱۹۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۱۲۸ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته #تملت اطلاعیه 1402/08/30 *تامین سرمایه بانک ملت* 9 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده) مبلغ ۲۷۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۴۸ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته #ثالوند اطلاعیه 1402/08/30 *سرمایه گذاری مسکن الوند* 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۱۷۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۸۲ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته #شپارس اطلاعیه 1402/08/30 *بین المللی محصولات پارس* 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۴۶۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۴۴۳ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته #وپارسیان اطلاعیه 1402/08/30 *سرمایه گذاری پارسیان* 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۲۳۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۵۳ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته #قتربت سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 1100 ریال #وسینا اطلاعیه 1402/08/30 *بانک سینا* 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۵۵۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۱۲۲ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته #اپال اطلاعیه 1402/08/30 *فرآوری معدنی اپال کانی پارس* 9 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۱۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۵۱۱ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته #بکهنوج اطلاعیه 1402/08/30 *تولید برق ماه تاب کهنوج* 9 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده) مبلغ (۴۴۰) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود. ۱۰۶ درصد افزایش زیان نسبت به دوره مشابه سال گذشته #وگردش اطلاعیه 1402/08/30 *بانک گردشگری* 6 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده) مبلغ ۳۶۶ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. 15 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها