ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💯نماد برتر💯 درباره سهام گکیش در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳۰

https://sahmeto.com/messages/1372800
🔮💎سرانه خرید حقیقی بالای ۱۰۰ میلیون تومان💰 🗒 سه شنبه 🗓۱۴۰۲.۸.۳۰ نماد💣            🏆 سرانه خرید 🚀 شمواد                    ۴۷۰.۳۲ وحافظح                  ۳۱۹.۰۴   ثاخت                      ۱۴۶.۷۰ ثعتما                       ۱۳۶.۳۱ کباده                      ۱۳۵.۶۰ قشرین                   ۱۲۸.۶۸ دزهراوی                 ۱۲۶.۱۹ گشان                     ۱۲۵.۱۵ نطرین                   ۱۱۷.۹۵ فروسیل                ۱۱۶.۵۱ کسرام                  ۱۰۱.۳۳ 🎯🎯 سهام مناسب سرخطی 🥇 🗒 چهارشنبه  📆۱۴۰۲.۹.۱               🚀نماد فصبا کرومیت                ✴️ بازار پایه غیوان سباقر شمواد دهدشت کباده گکیش قشرین گشان وفتخار وامیر ثعتما               🚨 گزینه های ریسکی سرخطی ثاخت کسرام خکاوه سخواف
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها