ورود/ثبت‌نام

تحلیل سرمایه گذاران درباره سهام خوساز در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳۰

https://sahmeto.com/messages/1371490
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️#ورود_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: 💢 خدمات فنی و مهندسی: 💢اطلاعات و ارتباطات: 💢 رایانه: #تاپکیس 💢 فعالیت مهندسی: 💢انبوه سازی: #ثبهساز، #ثغرب، #ثتران، #آ_س_پ، #وتوس، #ثالوند، #ثجنوب، #ثنور، #ثنام 💢 فعالیتهای کمکی: #امین 💢بیمه: #معلم، #وحافظ 💢 مخابرات: 💢حمل و نقل: 💢حمل و نقل آبی: 💢سایرواسطه گری های مالی: #ولپارس، #ولکار 💢 بانک ها: #سمایه 💢 سرمایه گذاریها: #والماس، #وثنو، #مدیریت، #وصنعت، #وکادو، #وایرا، #فلات، #واحصا 💢 هتل: #گکوثر 💢سایرمحصولات کانی غیرفلزی: #کایزد 💢 سیمان: #سهرمز، #سبزوا، #سیتا، #سآبیک، #سپاها، #سغرب، #سخواف 💢 کاشی: 💢تجارت عمده: #بمیلا 💢خرده فروشی: 💢پیمانکاری صنعتی: #خصدرا، #بالاس 💢 محصولات شیمیایی: #شسم، #شکلر 💢 محصولات دارویی: #دزهراوی، #دسبحا، #دبالک 💢محصولات غذایی: #غبشهر، #غشصفا، #غصینو، #غپاک، #غنیلی، #غیوان 💢عرضه برق و گاز: 💢 شرکتهای چند رشته ای: 💢قندوشکر: #قیستو، #قشکر، #قشیر، #قمرو 💢 خودرو: #خاذین، #خبنیان، #خکمک، #خمحرکه، #خشرق، #خمهر، #ختراک، #خوساز 💢 ساخت دستگاه های ارتباطی: #لکما 💢 ماشین آلات برقی: 💢ماشین آلات: #تکمبا 💢ساخت محصولات فلزی: #فاراک 💢فلزات اساسی: #فصبا، #فمراد، #فروسیل 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢 فرآورده‌های نفتی: 💢 لاستیک: #پدرخش، #پشاهن 💢 منسوجات: #نطرین 💢انتشار: 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: #چکاپا 💢دباغی: 💢 استخراج کانه های فلزی: #کرومیت 💢 استخراج سایر معادن: #کتوسعه 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 استخراج زغال سنگ: 💢زراعت: #زمگسا، #زقیام ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها