ورود/ثبت‌نام

تحلیل famatake درباره سهام ولراز : توصیه به فروش (۱۴۰۲/۸/۳۰)

https://sahmeto.com/messages/1369902
famatake
famatake
رتبه: 12
2.5
#خاذین ۲۸۶ صف خرید #ثتران زیر ۸۵۰ راه میده #وطوبی زیر ۲۳۷ گاها راه میده #ولراز ۷۳۰۰ تبدیل #سفارود ۱۲۰۰ بکن
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها