ورود/ثبت‌نام

تحلیل بنیادی سهم گلچین درباره سهام تملت در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳۰

https://sahmeto.com/messages/1369121
سهم گلچین
سهم گلچین
رتبه: 686
3.0
#حپارسا اطلاعیه 1402/08/29 *توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان* 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۷,۷۴۸  ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۲۳ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته #غپینو اطلاعیه 1402/08/29 *صنعتی پارس مینو* پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ  9,000,000 میلیون ریال به مبلغ 11,000,000 میلیون ریال  (معادل 22 درصد) از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و کاهش ریسک مالی صورت وضعیت مالی و بهبود نسبت مالکانه #کقزوی اطلاعیه 1402/08/29 *شیشه قزوین* پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ  1,428,000 میلیون ریال به مبلغ 25,400,000 میلیون ریال  (معادل 1679 درصد) از محل سود انباشته ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی و استفاده از مزایای معافیت مالیاتی #ثرود اطلاعیه 1402/08/30 *سرمایه گذاری مسکن زاینده رود* 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۱۹۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۱۲۸ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته #تملت اطلاعیه 1402/08/30 *تامین سرمایه بانک ملت* 9 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده) مبلغ ۲۷۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۴۸ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته #ثالوند اطلاعیه 1402/08/30 *سرمایه گذاری مسکن الوند* 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۱۷۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۸۲ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها