ورود/ثبت‌نام

تحلیل ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ درباره سهام سیمرغ در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۹

https://sahmeto.com/messages/1368012
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
رتبه: 662
2.0
✨خروجی فیلتر سیگنال خرید MACD در تاریخ ۲۹ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #ولقمان 2 - #کگهر 3 - #کپرور 4 - #اتکام 5 - #وحافظ 6 - #سلار 7 - #حپترو 8 - #کطبس 9 - #پی_پاد 10 - #سبجنو 11 - #کقزوی 12 - #ساذری 13 - #بتک 14 - #فنورد 15 - #فایرا 16 - #زنگان‌‌‌ 17 - #ثفارس ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت MACD در تاریخ ۲۹ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #تاپکیش 2 - #فجهان 3 - #وسرمد خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت MACD در تاریخ ۲۹ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #سیمرغ 2 - #وصندوق 3 - #گشان
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۹
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها