ورود/ثبت‌نام

تحلیل 👑🦅H@rpi🦅 درباره سهام سرچشمه در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۸

https://sahmeto.com/messages/1364248
👑🦅H@rpi🦅
👑🦅H@rpi🦅
رتبه: 639
2.3
#افزایش‌سرمایه مجوز افزایش سرمایه 4519 درصدی #شمواد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها صادر شد. مجوز افزایش سرمایه 33 درصدی #خودکفا از محل سود انباشته صادر شد. مجوز افزایش سرمایه 50 درصدی #فنوال از محل سود انباشته صادر شد. مجوز افزایش سرمایه 44 درصدی #خکار از محل سود انباشته صادر شد. افزایش سرمایه 28 درصدی #وسبحان از محل سود انباشته ،مورد تائید حسابرس قرار گرفت. افزایش سرمایه 58 درصدی #وسینا از محل سود انباشته و سایر اندوخته‌ها مورد تائید حسابرس قرار گرفت. #سصفها پیشنهاد افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی از محل سود انباشته #سرچشمه پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه درصد افزایش سرمایه: 52 درصد محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته افزایش سرمایه 35 درصدی #ولساپا از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۸
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها