ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💯نماد برتر💯 درباره سهام تپولا در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۸

https://sahmeto.com/messages/1363822
✨خروجی فیلتر سیگنال خرید MACD در تاریخ ۲۸ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #غنیلی     2 - #کگهر      3 - #وشمال 4 - #سمایه     5 - #وسنا      6 - #شرنگی 7 - #داراب      8 - #کپرور     9 - #ثنور 10 - #وحافظ  11 - #زنگان  12 - #ثاژن 13 - #ثفارس‌  14 - #بکابل   15 - #پکرمان 16 - #سغرب   17 - #بتک    18 - #فنورد 19 - #فاما‌    20 - #ساذری   21 - #تپولا 22 - #ومشان 23 - #ثپردیس ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت MACD در تاریخ ۲۸ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #تکشا   2 - #شرنگی
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۸
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها