ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💯نماد برتر💯 درباره سهام تکنار در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۸

https://sahmeto.com/messages/1363793
💎 نمادهای دارای ورود پول هوشمند در تاریخ 28 آبان کسرام سقاین ستران قشرین تکنار بسویچ کفرا ثزاگرس نطرین 💎 نمادهای دارای  کد به کد  حقوقی در تاریخ 28 آبان کفرا 💎🚫 نمادهای دارای خروج پول هوشمند در تاریخ 28 آبان ولشرق ثغرب ثتران وصنعت حپارسا سفارس ساراب 💎نمادهای دارای حجم مشکوک در تاریخ 28 آبان ثنور ولشرق کسرام کفرا قشرین بتک فنورد 💎 نمادهای دارای بهترین و بدترین معامله در تاریخ 28 آبان بوده و روز بعد احتمالا میتوانند سرخطی شوند 💎🟢 سرخطی خرید وامین 💎🔴 سرخطی فروش کایزد 💎نمادهای ایجاد چکش سفید در تاریخ28 آبان غویتا عالیس 💎 نمادهای ایجاد گارد صعودی در تاریخ 28 آبان آ.س.پ دزهراوی غالبر نطرین تکنار زکشت
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۸
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها