ورود/ثبت‌نام

تحلیل ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ درباره سهام غبهار در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۸

https://sahmeto.com/messages/1363408
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
رتبه: 668
1.9
خروجی فیلتر سیگنال خرید کندل استیک در تاریخ ۲۸ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #گپارس (اینگالف صعودی) 2 - #اوان (دوجی و چکش معکوس) 3 - #غبهار (هارامی صعودی و چکش معکوس) 4 - #شتران (هارامی صعودی) 5 - #نیرو (اینگالف صعودی) 6 - #داراب (الگوی پییرسینگ) 7 - #بمپنا (دوجی و چکش معکوس و دوجی قطره باران) 8 - #فزرین (هارامی صعودی و دوجی و چکش) 9 - #پالایش (هارامی صعودی و چکش معکوس) 10 - #شاخص_کل_فرابورس (اینگالف صعودی) 11 - #انار (هارامی نزولی و دوجی و چکش معکوس) 12 - #فجهان (اینگالف صعودی) 13 - #غکورش (دوجی) 14 - #کزغال (ستاره صبحگاهی) 15 - #تکاردان (دوجی) 16 - #شاخص_زراعت (اینگالف صعودی) 17 - #استیل (دوجی و چکش معکوس) 18 - #وملت (اینگالف صعودی) 19 - #ونیکی (اینگالف صعودی) 20 - #ختراک (دوجی) 21 - #خراسان (اینگالف صعودی) 22 - #وکار (دوجی و چکش معکوس) 23 - #قاسم (هارامی صعودی و دوجی) 24 - #ثامان (ستاره صبحگاهی) 25 - #وتوصا (دوجی) 26 - #فباهنر (هارامی صعودی) 27 - #پسهند (دوجی) 28 - #شپترو (هارامی صعودی) 29 - #بتک (اینگالف صعودی) 30 - #شیران (الگوی پییرسینگ) 31 - #غبهنوش (دوجی و چکش معکوس) 32 - #کمنگنز (دوجی و چکش معکوس) 33 - #شپنا (هارامی صعودی و دوجی و چکش معکوس) 34 - #وبصادر (دوجی و چکش) 35 - #فخاس (دوجی) 36 - #وبملت (دوجی) 37 - #ودانا (دوجی و چکش معکوس و دوجی قطره باران) 38 - #غپینو (چکش و ستاره صبحگاهی) 39 - #فرابورس (دوجی و چکش معکوس) 40 - #تاپیکو (اینگالف صعودی) 41 - #دلقما (اینگالف صعودی) 42 - #وتجارت (هارامی صعودی) 43 - #شیراز (اینگالف صعودی) 44 - #غپاک (دوجی و چکش معکوس)
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۸
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها