ورود/ثبت‌نام

تحلیل 𝐒𝒊𝒈𝒏𝒂𝒍 𝐒𝒂𝒃𝒛| سیگنال سبز درباره سهام شسپا : توصیه به خرید (۱۴۰۲/۸/۲۸)

https://sahmeto.com/messages/1360384
بررسی روند سهام گروه پالایشی #شپنا حمایت ‌750 الی 800 تومان #شبندر حمایت 850 الی 900 #شتران حمایت حوالی 400 #شبریز حمایت حوالی 1150 #شبهرن حمایت 2100 الی 2200 #شسپا حمایت 400 الی 450 #شاوان حمایت 1900 الی 2000 #شراز حمایت 1200 الی 1300 #شرانل حمایت 7000 الی 7200 #شپاس حمایت حوالی 2800 #شنفت حمایت 750 الی 800 #شزنگ حمایت 8000 الی 8500.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۸
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها