ورود/ثبت‌نام

تحلیل 🏆بورس تکنیک 📉💰 درباره سهام ثتوسا در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۷

https://sahmeto.com/messages/1359536
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 640
2.0
🔴 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:  #فولاژ، #فپنتا، #فولای، #فنفت، #ارفع 💢شیمیایی: #پترول، #شلرد، #شتوکا، #شسینا، #زاگرس، #پارسان 💢اطلاعات: #اوان 💢رایانه:  #فن_افزار 💢بانک:   #ونوین، #وبملت 💢سایر واسطه‌گری مالی:  #ولساپا 💢فراکابها: #تکاردان، #فرابورس، #انرژی 💢بیمه: #وتعاون 💢انبوه‌سازی: #ثشاهد، #ثرود، #ثتوسا، #ثعمرا، #ثمسکن، #وساخت 💢سرمایه‌گذاری: #شهر، #سدبیر، #معیار،  #وسپهر، #وطوبی، #وآفر 💢سیمان: #سدشت، #اردستان، #سصفها، #سخاش 💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی:  #کساپا 💢پیمانکاری صنعتی: #خصدرا 💢شرکت‌های صنعتی: #شستا 💢هتل: #گدنا 💢دارویی:  #برکت، #کی_بی_سی، #دیران، #دتولید 💢حمل و نقل:  #حکشتی، #حپارسا، #حتوکا، #حسیر 💢عرضه برق و گاز:  #دماوند،  #بمپنا 💢قند: #قشیر، #قجام 💢غذایی:  #تبرک، #غگل، #غمارگ 💢ماشین‌آلات و تجهیزات:  #تکنو 💢ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی: #بترانس 💢ساخت محصولات فلزی:  #فاذر 💢محصولات کاغذی:  #چکاپا 💢نفت:  #شپنا، #شتران 💢خودرو:  #خگستر، #حنصیر، #خزامیا، #خمحرکه، #ورنا 💢استخراج کانه‌های فلزی:   #فزر 💢لاستیک:  #پدرخش ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷🔴 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:  #فولاژ، #فپنتا، #فولای، #فنفت، #ارفع 💢شیمیایی: #پترول، #شلرد، #شتوکا، #شسینا، #زاگرس، #پارسان 💢اطلاعات: #اوان 💢رایانه:  #فن_افزار 💢بانک:   #ونوین، #وبملت 💢سایر واسطه‌گری مالی:  #ولساپا 💢فراکابها: #تکاردان، #فرابورس، #انرژی 💢بیمه: #وتعاون 💢انبوه‌سازی: #ثشاهد، #ثرود، #ثتوسا، #ثعمرا، #ثمسکن، #وساخت 💢سرمایه‌گذاری: #شهر، #سدبیر، #معیار،  #وسپهر، #وطوبی، #وآفر 💢سیمان: #سدشت، #اردستان، #سصفها، #سخاش 💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی:  #کساپا 💢پیمانکاری صنعتی: #خصدرا 💢شرکت‌های صنعتی: #شستا 💢هتل: #گدنا 💢دارویی:  #برکت، #کی_بی_سی، #دیران، #دتولید 💢حمل و نقل:  #حکشتی، #حپارسا، #حتوکا، #حسیر 💢عرضه برق و گاز:  #دماوند،  #بمپنا 💢قند: #قشیر، #قجام 💢غذایی:  #تبرک، #غگل، #غمارگ 💢ماشین‌آلات و تجهیزات:  #تکنو 💢ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی: #بترانس 💢ساخت محصولات فلزی:  #فاذر 💢محصولات کاغذی:  #چکاپا 💢نفت:  #شپنا، #شتران 💢خودرو:  #خگستر، #حنصیر، #خزامیا، #خمحرکه، #ورنا 💢استخراج کانه‌های فلزی:   #فزر 💢لاستیک:  #پدرخش ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۷
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها