ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💯نماد برتر💯 درباره سهام تکنار در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۷

https://sahmeto.com/messages/1359383
🔮💎سرانه خرید حقیقی بالای ۱۰۰ میلیون تومان💰 🗒 شنبه 🗓۱۴۰۲.۸.۲۷ نماد💣            🏆 سرانه خرید 🚀 پتایر                        ۴۱۹.۹۳ گکیشح                      ۲۷۱.۲۰   وحافظ                     ۲۰۴.۳۳ وثخوز                      ۱۶۶.۱۶ واحصا                     ۱۴۷.۰۷ کقزوی                     ۱۴۱.۷۴ ثزاگرس                   ۱۳۲.۷۹ ثفارس                    ۱۳۰.۳۷ وثنو                        ۱۱۷.۱۴ کباده                       ۱۱۱.۶۹ پلاست                    ۱۰۹.۰۲ وکادو                     ۱۰۷.۴۴ کسرام                     ۱۰۶.۰۱ لازما                       ۱۰۰.۷۰ 🎯🎯 سهام مناسب سرخطی 🥇 🗒 یکشنبه  📆۱۴۰۲.۸.۲۸               🚀نماد کرومیت                ✴️ بازار پایه پلاست کباده فماک ثنور وکادو وثخوز وفتخار دهدشت گکیش وسین وثنو ثعتما کارام فلات سباقر تکنار               🚨 گزینه های ریسکی سرخطی کسرام تپکو پتایر وحافظح
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۷
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها