ورود/ثبت‌نام

تحلیل نرم افزار تحلیل گر بورس - دایموند درباره سهام تشتاد در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۷

https://sahmeto.com/messages/1357542
،نرم افزار تحلیل گر بورس - دایموند
🔸معرفی پایین ترین پی / ای و ارزش بازار گروه #خودرو بعد از گزارش فصل تابستان #خکرمان 3.35 #خاور 4.13 #خدیزل 4.79 #خپویش 5.66 #خکار 5.76 #خبهمن 6.04 #خفنر 6.68 #خزامیا 6.8 #خموتور 7.13 #ناما 7.49 #ختراک 7.67 #خزر 8.54 #خشرق 9.65 #خکاوه 9.97 #خلنت 10.82 #خریخت 11.32 #ختور 11.45 #خچرخش 11.51 #خرینگ 14.51 #خاهن 15.97 #ورنا 17.55 #خنصیر 17.93 #خمحور 23.88 #ختوقا 30.35 #خعمرا 37.31 #خمهر 38.49 #خکمک 42.09 #خوساز 57.93 #خمحرکه 90.13 #تشتاد 90.32 #خبنیان 141.05 #خگستر 167.35 #خفناور 424.59 #خلیبل 1675 ✅ میانگین پی / ای گروه: -5 آخرین بروزرسانی :1402/08/25 @dndir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۷
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها