ورود/ثبت‌نام

تحلیل دکتر سید پرویز جلیلی: دانشگاه بورس درباره سهام تنوین : توصیه به خرید (۱۴۰۲/۸/۲۶)

https://sahmeto.com/messages/1355779
خرید،دکتر سید پرویز جلیلی: دانشگاه بورس
#تنوین در محدوده کف کانال در ۲۱۵ سهم می تواند با حد ضرر ۱۹۵ مورد توجه قرار گیرد
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۶
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها