ورود/ثبت‌نام

تحلیل نرم افزار تحلیل گر بورس - دایموند درباره سهام ساروج در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۵

https://sahmeto.com/messages/1355453
،نرم افزار تحلیل گر بورس - دایموند
🔸معرفی پایین ترین پی / ای و ارزش بازار گروه #سیمان بعد از گزارش فصل تابستان #اردستان 5.3 #سخوز 5.51 #سفانو 5.59 #سمازن 5.65 #سشرق 5.72 #ساروم 5.85 #سرود 5.96 #سکرما 6 #سشمال 6.01 #سصوفی 6.1 #ساوه 6.27 #ساربیل 6.51 #سیتا 6.56 #سپاها 6.61 #ستران 6.64 #سآبیک 6.69 #ساروج 6.71 #سیدکو 6.8 #سهرمز 6.97 #سهگمت 6.99 #سمتاز 7.02 #سخاش 7.09 #ساراب 7.12 #سغرب 7.26 #سفارس 7.77 #سخزر 7.91 #سبهان 7.96 #سغدیر 8.58 #سبجنو 9.19 #سباقر 9.56 #سنیر 10.18 #سکرد 10.55 #سکارون 12.48 #سقاین 13.5 #سلار 15.99 #سدور 16.73 #سصفها 20.76 #سفار 20.89 #سیلام 22.62 #سدشت 23.67 #سبزوا 27.91 #سجام 32.28 ✅ میانگین پی / ای گروه:7.5 آخرین بروزرسانی :1402/08/25 @dndir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۵
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها