ورود/ثبت‌نام

تحلیل سرمایه گذاران درباره سهام ثتوسا در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۴

https://sahmeto.com/messages/1352836
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️#ورود_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: 💢 خدمات فنی و مهندسی: 💢اطلاعات و ارتباطات: 💢 رایانه: #رافزا، #افرا 💢 فعالیت مهندسی: 💢انبوه سازی: #ثتوسا، #ثغرب، #ثمسکن، #ثتران، #ثباغ، #ثاژن، #ثنوسا، #ثعتما 💢 فعالیتهای کمکی: 💢بیمه: #کوثر، #بتهران 💢 مخابرات: 💢حمل و نقل: #حآسا، #حآفرین، #حبندر 💢حمل و نقل آبی: #حاریا 💢سایرواسطه گری های مالی: #ولپارس، #ولراز 💢 بانک ها: 💢 سرمایه گذاریها: #اعتلا، #وثنو، #وآوا، #وجامی، #وکادو، #ودانا 💢 هتل: #گکیش 💢محصولات کانی غیرفلزی: #کگاز، #کسرام، #کایزد، #کفرا 💢 سیمان: #سیلام، #سنیر، #سباقر، #سجام، #سیتا، #سصوفی 💢 کاشی: #کترام 💢تجارت عمده: 💢خرده فروشی: 💢پیمانکاری صنعتی: 💢 محصولات شیمیایی: #شتوکا، #شکلر، #کیمیاتک، #شسم 💢 محصولات دارویی: #وپخش، #داوه، #دالبر، #دکپسول 💢محصولات غذایی: #غشان، #غمارگ 💢عرضه برق و گاز: #بپیوند، #بمولد، #آبادا 💢 شرکتهای چند رشته ای: 💢قندوشکر: #قچار، #قشکر، #قشرین 💢 خودرو: #خزر، #خبنیان 💢 ساخت دستگاه های ارتباطی: #لکما 💢 ماشین آلات برقی: #بشهاب، #بکام، #بایکا 💢ماشین آلات: #تفیرو 💢ساخت محصولات فلزی: 💢فلزات اساسی: #فالوم، #فتوسا 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢 فرآورده‌های نفتی: 💢 لاستیک: 💢 منسوجات: #نطرین 💢انتشار: 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: 💢دباغی: 💢 استخراج کانه های فلزی: #تکنار 💢 استخراج سایر معادن: 💢 استخراج نفت و گاز: #حفاری 💢 استخراج زغال سنگ: 💢زراعت: #زفجر، #زفکا ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۴
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها