ورود/ثبت‌نام

تحلیل سهم گلچین درباره سهام فسبزوار در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۴

https://sahmeto.com/messages/1351096
سهم گلچین
سهم گلچین
رتبه: 650
3.0
🔸معرفی پایین ترین پی / ای  و ارزش بازار گروه #فلزات بعد از گزارش فصل تابستان #فجر  3.82 #کیمیا  3.9 #فسپا  4.54 #فولاد  4.75 #فاسمین  4.89 #فتوسا  4.92 #فسبزوار  5.01 #فسازان  5.12 #هرمز  5.29 #ارفع  5.34 #کاوه  5.36 #فسوژ  5.44 #فرآور  5.83 #کویر  6 #فوکا  6.02 #فخاس  6.42 #فباهنر  6.61 #فخوز  6.83 #فملی  6.98 #فولاژ  7.05 #فرود  7.06 #فروس  7.31 #فگستر  7.43 #فلوله  7.57 #فنوال  7.65 #فغدیر  7.71 #فزرین  7.96 #فنورد  8.03 #فافزا  8.06 #فایرا  8.28 #فروژ  8.42 #فولای  9.91 #فروی  10.79 #وتوکا  11.69 #فجهان  11.88 #فروسیل  13.27 #فالوم  16.69 #فپنتا  18.22 #فنفت  26.64 #فاهواز  27.31 #فمراد  29.88 #میدکو  35.91 #زنگان  56.6 #وسدید  258.95 ✅میانگین پی / ای گروه :6.8 تاریخ بروزرسانی :1402/08/23
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۴
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها