ورود/ثبت‌نام

تحلیل 🏆بورس تکنیک 📉💰 درباره سهام دپارس در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۳

https://sahmeto.com/messages/1350061
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 636
1.7
🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖     💢فلرات‌اساسی: #فنوال، #زنگان، #فتوسا     💢شیمیایی:  #نوری، #بوعلی     💢خدمات مهندسی:   #رمپنا     💢اطلاعات:  #اسیا_تک     💢بیمه:  #کوثر، #ودی     💢بانک:  #وپارس     💢حمل و نقل: #حکشتی، #حفارس، #توریل، #حسینا     💢انبوه‌سازی: #ثشاهد، #ثرود،، #ثغرب، #ثشرق، #ثنظام     💢سرمایه‌گذاری: #وبوعلی، #ومشان، #واحصا، #سدبیر، #پردیس     💢سیمان:  #سیلام، #سدشت، #سخاش، #سجام، #سهرمز     💢سایر واسطه‌گری‌مالی:  #ولشرق، #ولملت     💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی:   #کگاز     💢کاشی:  #کترام     💢قند:  #قنیشا، #قنقش     💢غذایی:  #غدشت، #عالیس، #غکورش، #غشهداب، #بهپاک     💢دارویی:   #داوه، #دروز، #دپارس، #درازک     💢ماشین‌آلات و تجهیزات:   #تکنو، #لابسا     💢ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی : #بکابل     💢عرضه برق و گاز: #بپیوند     💢خودرو:  #خزر، #خرینگ     💢استخراج کانه‌های فلزی: #تجلی     💢ساخت محصولات فلزی:  #فکمند     💢استخراج‌نفت:  #حفاری     💢منسوجات:  #نمرینو     💢زراعت:   #زدشت     💢لاستیک:  #پدرخش            ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢 ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۳
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها