ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💯نماد برتر💯 درباره سهام شغدیر در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۰

https://sahmeto.com/messages/1331140
#بورس_کالا هفته منتهی به 17 آبان تالار پتروشیمی: آمونیاک 164.2میلیون ریال اوره 127میلیون ریال کریستال ملامین 379میلیون ریال محصول شجم 610میلیون ریال محصول شبصیر 600میلیون ریال الکیل بنزن خطی شیران 517میلیون ریال بطری شگویا 536میلیون ریال نساجی شگویا 440 میلیون ریال نخ شگویا 645میلیون ریال مصول شغدیر 279میلیون ریال محصول جم پیلن 614میلیون ریال دوده صنعتی 563میلیون ریال متوسط انواع پلی اتیلن 349میلیون ریال تالار صنعتی: اسلب فخوز هرمز 195میلیون ریال شمش فولادی 184میلیون ریال کنسانتره آهن 36میلیون ریال گندله 47.7 میلیون ریال اسفنجی 127میلیون ریال+13% رقابت ورق گرم 276میلیون ریال ورق سرد 300میلیون ریال گالوانیزه فجر 408میلیون ریال کاتد مس 3327میلیون ریال شمش فایرا 1054میلیون ریال+14% رقابت شمش روی 1042میلیون ریال تالار فرآورده نفتی: وکیوم باتوم 117میلیون ریال لوبکات 189میلیون ریال روغن پایه 300 میلیون ریال تالار سیمان: عرضه 1.4میلیون تن+تقاضا 1.57میلیون تن حجم معامله 1.27میلیون تن+رقابت 3% بالاترین رقابت در محصول شرکت های: سکرد، سصوفی، ساربیل، سهرمز، سکرما، سخوز، سخاش بالاترین قیمت سیمان تیپ دو کیسه ای: سکرد، سدشت، سهرمز، سکرما، سخوز، سصوفی بالاترین نرخ سیمان تیپ 2 فله: سصوفی، ساربیل، سهرمز، سکرد، سخاش، سکرما افزایش قیمت پایه سیمان تیپ 2 در سشرق هلالات
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها