ورود/ثبت‌نام

تحلیل 🏆بورس تکنیک 📉💰 درباره سهام دفارا در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۹

https://sahmeto.com/messages/1327864
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 636
1.7
🟢 💢 نمادهایی که چهارشنبه ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖     💢فلرات‌اساسی: #وسدید، #فنفت، #فسبزوار، #فروژ، #فافزا     💢شیمیایی:  #شیران، #نوری، #آریا، #قرن، #شاملا، #شخارک، #جم_پیلن     💢رایانه:   #سپیدار     💢اطلاعات:   #اپرداز     💢بیمه:  #اتکای     💢فعالیت‌های هنری: #وهنر     💢بانک:  #سمایه    💢حمل و نقل: #حکشتی، #حشکوه، #حپترو، #حبندر     💢انبوه‌سازی: #ثنظام، #ثفارس، #ثپردیس، #ثالوند     💢هتل:  #گدنا     💢سرمایه‌گذاری: #وآتی، #سدبیر، #فلات، #وثوق، #ویسا     💢سیمان:  #سخاش، #سیلام، #سنیر، #ساوه، #سفار، #سبهان، #سغرب، #سکارون     💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی:  #کگاز     💢سایر واسطه‌گری مالی:  #ولبهمن     💢کاشی:  #کساوه     💢قند:  #قثابت، #قچار، #قپیرا، #قنیشا      💢شرکت‌های صنعتی:  #وغدیر     💢غذایی:  #غاذر، #غشان، #غفارس     💢دارویی:   #دیران، #کی_بی_سی، #دفارا، #دکپسول، #دشیری، #دشیمی     💢ماشین‌آلات و تجهیزات:   #تپمپی، #لابسا     💢ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی : #بالبر     💢خودرو:  #ختراک، #خزامیا، #خموتور     💢ساخت محصولات فلزی: #کیا     💢استخراج نفت: #شساخت     💢استخراج کانه‌های فلزی: #تجلی     💢زراعت:   #زپارس     💢لاستیک:  #پکرمان، #پسهند            ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🌸 ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۱۹
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها