ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💯نماد برتر💯 درباره سهام ولیز در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۶

https://sahmeto.com/messages/1322660
✨خروجی فیلتر پایان اشباع فروش RSI در تاریخ ۱۶ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #شفا          2 - #آبین      3 - #فنفت 4 - #فن_آوا‌‌      5 - #کصدف   6 - #گکیش 7 - #کیمیا        8 - #حشکوه  9 - #کهرام 10 - #ممسنی  11 - #نتوس  12 - #کساوه 13 - #ثامان     14 - #قجام  15 -#پشاهن 16 - #فروس   17 - #هرمز   18 - #ودانا 19 - #ثقزوی   20 - #فلات   21 - #سفانو 22 - #دابور ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت RSI در تاریخ ۱۶ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #پلوله ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت RSI در تاریخ ۱۶ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #حپترو    2 - #فرآور   3 - #ممسنی 4 - #وزمین   5 - #ولشرق 6 - #ولیز
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۱۶
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها