ورود/ثبت‌نام

تحلیل سرمایه گذاران درباره سهام غبهار در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۵

https://sahmeto.com/messages/1316231
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️#ورود_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: 💢 خدمات فنی و مهندسی: #رمپنا 💢اطلاعات و ارتباطات: 💢 رایانه: #تاپکیش، #سپیدار، #توسن 💢 فعالیت مهندسی: 💢انبوه سازی: #ثامید، #وآذر، #ثنام 💢 فعالیتهای کمکی:#فرابورس، #تفارس 💢بیمه: #سرمد، #نوین، #اتکای 💢 مخابرات: #همراه 💢حمل و نقل: #حآفرین، #توریل، #حسیر، #حپترو، #حبندر 💢حمل و نقل آبی: #حخزر 💢سایرواسطه گری های مالی: #ولملت، #ولکار 💢 بانک ها: #وبصادر، #وپاسار، #وملل، #وزمین 💢 سرمایه گذاریها: #وساپا، #سرچشمه، #وطوبی، #وایرا، #وپویا، #ومهان، #واتی، #واحیا، #ویسا، #وملت 💢 هتل: 💢محصولات کانی غیرفلزی: #کسرام، #کسرا، #کگاز، #کمرجان، #کباده 💢 سیمان: #سدشت، #سشرق، #سپاها، #اردستان، #سکرما، #سخواف 💢 کاشی: #کترام 💢تجارت عمده: 💢خرده فروشی: 💢پیمانکاری صنعتی: 💢 محصولات شیمیایی: #شپلی، #جم، #شخارک، #شاراک، #شتوکا، #شغدیر، #شکلر، #شگل، #شرنگی 💢 محصولات دارویی: #درازی، #دزهراوی، #دلقما، #دبالک، #دسانکو، #دحاوی 💢محصولات غذایی: #غدانه، #بهپاک، #غگل، #غدشت، #غگلپا، #تبرک، #غدام، #وبشهر، #غالبر، #خودکفا، #غشان، #غبهار، #غشاذر، #غشوکو 💢عرضه برق و گاز: #بمولد، #ونیرو، #بجهرم، #آبادا، #بگیلان، #بزاگرس، #وهور، #بکهنوج 💢 شرکتهای چند رشته ای: #وصندوق 💢قندوشکر: #قشیر، #قجام، #قپیرا 💢 خودرو: #خاهن، #خگستر، #خنصیر، #خمحرکه، #خریخت، #خاذین 💢 دستگاه های ارتباطی: 💢 ماشین آلات برقی: #بالبر، #بکام 💢ماشین آلات: #لخزر 💢ساخت محصولات فلزی: #فاراک 💢فلزات اساسی: #کیمیا، #ذوب، #هرمز، #فافق، #فماک، #فولای 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢 فرآورده‌های نفتی: #ششبریز، #شپاسپنا 💢 لاستیک: #پاسا، #پشاهن 💢 منسوجات: 💢انتشار: 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: #چکاپا، #چکارن 💢دباغی: #وملی 💢 استخراج کانه های فلزی: #کروی، #کچاد، #اپال 💢 استخراج سایر معادن: #کتوسعه 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 استخراج زغال سنگ: #کزغال 💢زراعت: #زکوثر، #زشگزا، #زمگسا، #جوین ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۱۵
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها