ورود/ثبت‌نام

تحلیل دکتر سید پرویز جلیلی: دانشگاه بورس درباره سهام سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۹

https://sahmeto.com/messages/1172254
#افزایش_سرمایه #بپاس پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 104 درصدی از انباشته و اندوخته #ثفارس اظهار نظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 125 درصدی از تجدید #فلوله اظهار نظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 23 درصدی از انباشته #شکام اظهار نظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 92 درصدی از انباشته #وبیمه ثبت‌ افزایش سرمایه 220 درصدی از انباشته و آورده و مطالبات #ستران ثبت افزایش سرمایه 871 درصدی از تجدید #ومشان ثبت‌ افزایش سرمایه 1200 درصدی از انباشته #سپرده ثبت افزایش سرمایه 30 درصدی از انباشته 1402_06_29 خانم نسیم واسعی
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۶/۲۹
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها