آموزش
irBloomberg@irbloomberg200
رتبه:123
دنبال کننده:3.8K
irBloomberg

#وبملت طی شفافسازی گروه ب از موافقت سازمان خصوصی‌سازی با #افزایش_سرمایه این بانک از محل #تجدید_ارزیابی املاک(زمین و سرقفلی محل کسب) خبر داده.