ورود/ثبت‌نام

تحلیل سهم گلچین درباره سهام سغرب در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲

https://sahmeto.com/messages/1007164
سهم گلچین
سهم گلچین
رتبه: 1043
3.9
🔸گزارش سود خالص فصل بهار 1402 شرکت های #سیمان ❇️بالاترین میزان رشد نسبت به فصل گذشته بیش از 100 درصد #سدور 591% #سنیر 408% #سشمال 357% #سصفها 218% #سبهان 174% #ساروج 165% #سیدکو 165% #سدشت 144% #سباقر 141% #ساوه 140% #اردستان 128% #سرود 116% #سکارون 115% #سآبیک 114% #سکرما 112% #سفانو 110% #سغدیر 110% #سپاها 105% #سفار 105% #ساربیل 150% #سکرد 100% ❇️بهترین PE گروه #اردستان 6 #سپاها 6.1 #سمازن 6.36 #سیدکو 6.38 #سشمال 6.71 #ساروم 6.81 #سکرما 6.91 #سصوفی 6.94 #سرود 7 #سخاش 7 #ساربیل 7 #سخوز 7.1 #سفانو 7.1 #سمتاز 7.38 #ساروج 7.44 #سآبیک 7.6 #ساراب 7.6 #ساوه 7.68 #سغدیر 8.39 #سغرب 8.49 #ستران 8.63 #سبجنو 9.44 #سشرق 9.87 #سبهان 10
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۵/۲
قیمت لحظه انتشار:
۴۱٬۰۰۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها