ورود/ثبت‌نام

تحلیل بنیادی بورس طارم درباره سهام شغدیر در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲

https://sahmeto.com/messages/1006380
بورس طارم
بورس طارم
رتبه: 953
3.4
گزارشات کدال: #وساپا اطلاعیه 1402/04/28 *گروه سرمایه گذاری سایپا* 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۶۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۱,۴۵۰ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته #چافست اطلاعیه 1402/04/28 *افست* 9 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۵۷۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۱۲۰ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته #شغدیر اطلاعیه 1402/04/28 *پترو شیمی غدیر* 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۳,۱۶۴ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۴ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته #ختراک اطلاعیه 1402/04/28 *ریخته گری تراکتور سازی ایران* 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۳۸۶ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۲۰۹ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته #دیران اطلاعیه 1402/04/28 *ایران دارو* 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۴۴۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۵۵ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته #کترام اطلاعیه 1402/04/28 *تولیدی کاشی تکسرام* 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۲۰۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۱۵ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته #دالبر اطلاعیه 1402/04/28 *البرز دارو* 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۳۲۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۵۴ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته #خبهمن اطلاعیه 1402/04/28 *گروه بهمن* 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۸۰ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته #تیپیکو اطلاعیه 1402/04/28 *سرمایه گذاری داروئی تامین* 12 ماهه منتهی به 1402/02/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۴,۳۲۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۳۳ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته #رانفور اطلاعیه 1402/04/28 *خدمات انفورماتیک* 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۵۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۲۶ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته #شبریز اطلاعیه 1402/04/28 *پالایش نفت تبریز* 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده) مبلغ (۱۲۹) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود. این در حالیست شرکت برای دوره مشابه سال گذشته مبلغ ۱,۲۷۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق نموده است #دشیمی اطلاعیه 1402/04/28 *شیمی دارویی داروپخش* 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۲۶۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۲۱۰ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته #وسدید اطلاعیه 1402/04/28 *گروه صنعتی سدید* 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده) مبلغ (۵) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود. ۲۵ درصد افزایش زیان نسبت به دوره مشابه سال گذشته #غمهرا اطلاعیه 1402/04/28 *گروه تولیدی مهرام* 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۶۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۱۵ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته #دعبید اطلاعیه 1402/04/28 *داروسازی دکتر عبیدی* 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۷۴۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۱۴۶ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۵/۲
قیمت لحظه انتشار:
۶۸٬۹۱۷
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها