ورود/ثبت‌نام

تحلیل یادداشتهای روزانه آقای نون درباره سهام فاسمین در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱

https://sahmeto.com/messages/1002125
یادداشتهای روزانه آقای نون
یادداشتهای روزانه آقای نون
رتبه: 1002
4.1
#وصندوق سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 2350 ریال #فاسمین سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 1000 ریال #لخانه سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 95 ریال #کباده سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 600 ریال #حسیر سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 305 ریال #سصفها سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 1670 ریال #وپخش سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 6452 ریال #وهامون سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 650 ریال #قصفها سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 6200 ریال #خرینگ سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 350 #فایرا سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 250 ریال #غالبر سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 140 ریال #حشکوه سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 16 ریال #خنصیر سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 180 ریال #دحاوی سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 200 ریال #غمایه سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 1000 ریال #فملی سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 480 ریال #پلاست سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 600 ریال @MrNdailynotes
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۴/۳۱
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۵۹۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها