ورود/ثبت‌نام

تحلیل بنیادی سهم گلچین درباره سهام کسرا در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱

https://sahmeto.com/messages/1001282
سهم گلچین
سهم گلچین
رتبه: 1040
3.9
#غکورش اطلاعیه 1402/04/30 *صنعت غذایی کورش* 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۴۰۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۶۵ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته #زماهان اطلاعیه 1402/04/30 *مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان* 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۱۰۰ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته #فرود اطلاعیه 1402/04/30 *فولاد شاهرود* 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۲۵۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۳۱ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته #فزرین اطلاعیه 1402/04/30 *زرین معدن آسیا* 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۱۴ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۳ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته #کسرا اطلاعیه 1402/04/30 *سرامیکهای صنعتی اردکان* 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۷۴ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۲۸ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته #بفجر اطلاعیه 1402/04/30 *فجر انرژی خلیج فارس* 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۷۷۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۱ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته #فباهنر اطلاعیه 1402/04/30 *صنایع مس شهید باهنر* 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۸۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۳۶ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته #قچار اطلاعیه 1402/04/30 *فرآورده های غذایی و قند چهارمحال* 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۵۶ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۴۹۳ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته #فاراک اطلاعیه 1402/04/30 *ماشین سازی اراک* 9 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۲۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۱۲۸ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته #سکارون اطلاعیه 1402/04/30 *سیمان کارون* 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۷۷۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. این در حالیست شرکت برای دوره مشابه سال گذشته مبلغ (۲۴۸) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نموده است #خاور اطلاعیه 1402/04/30 *ایران خودرو دیزل* 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۸۰  ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۱۸۱ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته #قشیر اطلاعیه 1402/04/30 *تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد* 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده) مبلغ (۲۲۰)  ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود. ۲۹ درصد افزایش زیان نسبت به دوره مشابه سال گذشته #تکمبا اطلاعیه 1402/04/30 *کمباین سازی ایران* 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۱۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۳,۸۶۷ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته #خآهن اطلاعیه 1402/04/30 *آهنگری تراکتور سازی ایران* خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سود نقدی هر سهم: ۸۰ ریال درصد تقسیم سود: 22 درصد #شپنا اطلاعیه 1402/04/30 *پالایش نفت اصفهان* خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سود نقدی هر سهم: ۹۰۰ ریال درصد تقسیم سود: 56 درصد #خلنت اطلاعیه 1402/04/30 *تولیدی لنت ترمز ایران* خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سود نقدی هر سهم: ۱۵۸ ریال درصد تقسیم سود: 15 درصد #فگستر اطلاعیه 1402/04/31 *گسترش صنایع روی ایرانیان* 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۷۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۴۰ درصد کاهش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته #دابور اطلاعیه 1402/04/31 *داروسازی ابوریحان* 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۵۷۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۲۶ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته #پی_پاد اطلاعیه 1402/04/31 *پرداخت الکترونیک پاسارگاد* 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۵۲۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۲۰ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته #خپویش اطلاعیه 1402/04/31 *سازه پویش* 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۳۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۱۵۴ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۴/۳۱
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۰۶۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها