ورود/ثبت‌نام

تحلیل تابلو‌خوانی موسسه اندوخته شاهد درباره سهام ثشاهد : توصیه به فروش (۱۴۰۳/۳/۲۱)

https://sahmeto.com/message/1991502

موسسه اندوخته شاهد 0.903 میلیون سهم #ثشاهد در تاریخ 1403/03/21 به فروش رساند و درحال حاضر 59.23 درصد از سهام #ثشاهد را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۳/۲۱
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۰٬۹۳۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار