ورود/ثبت‌نام

تحلیل کانال تحلیلی پارسیس درباره سهام پارسان در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۱

https://sahmeto.com/message/1988776
،کانال تحلیلی پارسیس

" #وغدیر بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری غدیر - وغدیر در تاریخ20 خرداد 1403 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 192054 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 184535 میلیارد تومان می باشد. مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گسترش نفت و گاز پارسیان - بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر - پتروشیمی پارس و توسعه سرمایه و صنعت غدیر. (به دلیل تاثیر گذاری زیاد #پارسان در وغدیر، از خالص ارزش داراییهای این نماد در ارزش گذاری #وغدیر استفاده شده است) پرتفوی غیر بورسی: ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 52089 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 30046 میلیارد تومان می باشد. بدین ترتیب NAV هر سهم #وغدیر 32935 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 60 درصد می باشد. کانال تحلیلی پارسیس

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۱
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲۵٬۳۸۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار