ورود/ثبت‌نام

تحلیل کانال مجامع شرکتها درباره سهام آریا در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱۵

https://sahmeto.com/messages/1780617
مجامع شرکتها: #آریا آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت پلیمر آریاساسول - نماد: آریا موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:30 روز یکشنبه مورخ 1403/01/26 در استان بوشهر ،شهر عسلویه به آدرس منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، فاز یک پتروشیمی، شرکت پلیمر آریاساسول (سهامی عام) برگزار میگردد حضور بهم رسانند. ب– دستور جلسه : تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس سایر موارد توضیحات: منظور از تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس "تطابق مواد 28 و 18 اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار" می‌باشد. ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : در جلسه مجمع عمومی، سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهام و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای داشت. همچنین، اصل کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم جهت ورود به جلسه الزامی می‌باشد. از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع ندارند تقاضا می‌گردد از طریق لینکی که در آدرس اینترنتی شرکت به نشانی www.aryasasol.com اعلام می‌گردد با مجمع در ارتباط باشند. دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت پلیمر آریاساسول (سهامی عام) #آریا آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پلیمر آریاساسول - نماد: آریا موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1403/01/26 در استان بوشهر ،شهر عسلویه به آدرس منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، فاز یک پتروشیمی، شرکت پلیمر آریاساسول (سهامی عام) برگزار میگردد حضور بهم رسانند. ب– دستور جلسه : استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار انتخاب اعضای هیئت‌مدیره تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره تعیین پاداش هیئت مدیره سایر موارد توضیحات: ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : در جلسه مجمع عمومی، سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهام و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای داشت. همچنین، اصل کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم جهت ورود به جلسه الزامی می‌باشد. از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع ندارند تقاضا می‌گردد از طریق لینکی که در آدرس اینترنتی شرکت به نشانی www.aryasasol.com اعلام می‌گردد با مجمع در ارتباط باشند. دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت پلیمر آریاساسول (سهامی عام)
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۵
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها