ورود/ثبت‌نام

تحلیل 🌕 بورس برترین سهام🌕 درباره سهام چافست در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱۵

https://sahmeto.com/messages/1779457
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1063
3.3
خروجی فیلتر الگوی تیک : 📅 بروزرسانی ۱۳:۱۷ ۱۵ / ۱ / ۱۴۰۳ 1 - #ملت قیمت ۲۶۷۰ (۳.۶۵) 2 - #چافست قیمت ۱۰۵۶۰ (۶.۹۹) 3 - #قشکر قیمت ۳۰۵۰ (۴.۹۹) 4 - #سخزر قیمت ۳۷۵۹۰ (۶.۹۷) 5 - #غگلپا قیمت ۱۳۷۱۰ (۲.۲۴) 6 - #فماک قیمت ۱۱۵۸۰ (۳.۳۹)
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۵
قیمت لحظه انتشار:
۱۰٬۵۶۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها