ورود/ثبت‌نام

تحلیل کانال تحلیلی پارسیس درباره سهام ولپارس در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۳

https://sahmeto.com/messages/1413391
،کانال تحلیلی پارسیس
#لیزینگ ماهانه ❇️ عملکرد ماهانه آبان نسبت به میانگین ماهانه 1402 ➖ #ولساپا فروش 111میلیارد تومانی : رشد 31% ➖ #ولبهمن فروش 43میلیارد تومانی : افت -20% ➖ #ولملت فروش 12میلیارد تومانی : رشد 23% ➖ #ولپارس فروش 29میلیارد تومانی : رشد 47% ➖ #ولصنم فروش 18میلیارد تومانی : رشد 4% ➖ #وایران فروش 15میلیارد تومانی : افت -2% ➖ #ولکار فروش 16میلیارد تومانی : افت -5% ➖ #ولشرق فروش 10میلیارد تومانی : رشد 15% ➖ #ولغدر فروش 12میلیارد تومانی : رشد 58% ➖ #ولیز فروش 8میلیارد تومانی : رشد 14% ✅ کانال تحلیلی پارسیس
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۳
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها