ورود/ثبت‌نام

تحلیل بنیادی فیلتر نویسی دانشگاه بورس درباره سهام شکربن در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۶

https://sahmeto.com/messages/1392217
فیلتر نویسی دانشگاه بورس
فیلتر نویسی دانشگاه بورس
رتبه: 693
2.1
#خپارس در مهر و 21610 میلیارد ریال فروش داشت در ابان با افت  16865 میلیارد ریال فروش زد در8 ماهه به  150105 میلیارد ریال رسیده است      مدت مشابه سال قبل این عدد   136243  میلیارد ریال بود #قنیشا در ابان با فروش 544 میلیارد ریالی به عدد  2ماهه  982 میلیارد ریال رسید #فپنتا  آبان با کمی افت  1838 میلیارد ریال فروش داشت و 10 ماهه   به 15626  میلیارد ریال رسیده است.مدت مشابه سال قبل  12263 میلیارد ریال بود #بکابل در 3 ماهه تابستان یک فروش خاص را ثبت کرد و در حالی که 3ماهه اول   8142 میلیارد ریال فروش داشت در تیر به عدد  4913 و مرداد 4356 میلیارد ریال و شهریور 4120 میلیارد ریال رسیده در مهر به عدد 4244 میلیارد ریالی رسیده و در حد  ماه  قبل بود  در ابان با کمی افت 3120 میلیار ریال شد 8 ماهه  28089  میلیارد ریال فروش داشته است #کایزد در ابان با  فروش 398 میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد 2016 میلیارد ریالی رسیده است  که مدت  مشابه قبل 1246 میلیارد ریال بود #خوساز  شهریور  4020 میلیارد ریال فروش زد   در مهر به 3650 میلیاردیال رسید  و ابان  با  رشد 4370 میلیرد ریال بود  8 ماهه به 29057  میلیارد ریال رسیده است  مدت مشابه سال قبل این عدد  19365  میلیارد ریال است #چدن  شهریور و مهر خوبی زد در شهریور این عدد 1475 و مهر 1706 میلیارد ریال و ابان  1580 میلیارد ریال است و  8 ماهه 10035  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل این عدد 5655  میلیارد ریال شده بود #جم_پیلن در ابان 5782 میلیارد ریال فروش داشت و به عدد  69017 میلیارد ریالی رسیده است . مدت مشابه قبل این عدد 59781 میلیارد ریال است #شپارس  اولین ماه  سال مالی را با فروش 1301  میلیارد ریالی آغاز کرد و ابان به 1758 میلیارد ریال رسید و 2ماهه 3060 میلیارد ریال رسیده است  که مدت مشابه  قبل 2157  میلیارد ریال بود #پسهند در  آبان  679  ، مهر 653 میلیارد ریال فروش داشت  ، شهریور با کمی رشد 712 میلیارد ریال فروش داشت 8 ماهه  4882   میلیارد ریال بود . مدت مشابه این عدد3005   میلیارد ریال بود #کچاد  2 ماهه خوبی داشت در شهریور با پرش فروش 50218 میلیارد ریال فروش داشته است   و در مهر این عدد 52199 میلیارد ریال بود  و آبان 49286 میلیارد ریال بوده است  8 ماهه 373577     میلیارد ریال بود     مدت مشابه قبل 275515    میلیارد ریال بوده است  در شهریور شمش ۲۰۲,۴۷۶,۴۶۲  و کنسانتره ۴۰,۳۶۵,۶۹۱ ریال است در مهر  شمش  ۲۰۱,۳۶۱,۲۴۸  و کنسانتره  ۴۰,۶۰۳,۴۵۹  ریال است #سشرق اولین ماه سال مالی را با فروش خوب 1186 میلیارد ریالی آغاز کرده که ابان 1373 میلیارد ریال بوده و 2ماهه  2560 میلیارد ریال بوده  مدت مشابه سال قبل 1534  میلیاردریال بود #فایرا در ابان با کمی افت  8921 میلیارد ریال بوده 8ماهه به 109823 میلیارد ریال رسیده است   مدت مشابه  قبل 100844  میلیارد ریال بود #شنفت  مهر  و ابان خوبی زد شهریور کمی افت کرد  8637 میلیارد ریال بود در مهر به هم خوب بود و 11093 میلیارد ریال فروخت در ابان به  11398 میلیارد ریال بوده است 8 ماهه  80449 میلیارد ریال بوده است  مدت  مشابه سال قبل  61374  میلیارد ریال است #شکربن در مهر با کمی افت این عدد  1919 میلیارد ریال شد و نرخ ۴۹۸,۵۶۳,۹۶۹ ریال است  در ابان به 1813 میلیارد ریال بوده و نرخ ۵۲۹,۸۷۵,۰۸۹ ریال است .   8 ماهه 14884    میلیارد ریال فروخته و مدت مشابه قبل 10962  میلیارد ریال بود #شپاس ابان 13045 میلیارد ریال فروش داشت  مهر خوبی داشت و 17299 میلیارد ریال فروش داشت در 3ماهه دوم  در تیر 12353 میلیارد ریال  و مرداد 14292 میلیارد ریال  و شهریور 16884 میلیارد ریال فروش داشت 8 ماهه به 111623   میلیارد ریال رسید . مدت مشابه سال قبل این عدد 84007  میلیارد ریال بود #خمحور در ابان 2466 میلیارد ریال ، مهر با فروش و درامد 1973 میلیارد ریالی مواجه بود و 8 ماهه به  21500  میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل  15188  میلیارد ریال بود #سکرد در مهر با فروش 461 میلیاردریالی مواجه بود و  ابان 467 میلیارد ریال بوده و 2 ماهه  1127 میلیارد ریال فروش داشته و تقریبا  2 برابر مدت  مشابه قبل بود #اردستان   شهریور به عدد 895 میلیارد ریالی رسیده است  در مهر به  فروش 880 میلیارد ریالی رسیده است و ابان 1040 میلیارد ریال بود   8 ماهه  6821   میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال  قبلش  5189  میلیارد ریال بود #دارو  ابان 4033 میلیارد ریال فروش داشت  و مهر با عدد  4026 میلیارد ریالی مواجه بود و بد عمل نکرد  شهریور 4374 میلیارد ریال فروش داشت 8 ماهه  فروش  30558   میلیارد ریال بود . مدت مشابه  قبل این عدد   20371  میلیارد ریال شده است #دکپسول در مهر 688 میلیارد ریال  و آبان  696 میلیارد ریال فروش داشت و8 ماهه به عدد  5068  میلیارد ریالی رسیده است
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۶
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها