ورود/ثبت‌نام

تحلیل تابلو‌خوانی BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.گوهرفام اميد درباره سهام وهور : توصیه به خرید (۱۴۰۲/۸/۳۰)

https://sahmeto.com/messages/1373579
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.گوهرفام اميد 1.099 میلیون سهم #وهور در تاریخ 1402/08/30 خریداری کرد و درحال حاضر 1.27 درصد از سهام #وهور را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها