ورود/ثبت‌نام

تحلیل تابلو‌خوانی BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.خبرگان اهداف درباره سهام ونفت : توصیه به خرید (۱۴۰۲/۸/۳۰)

https://sahmeto.com/messages/1373499
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.خبرگان اهداف 0.806 میلیون سهم #ونفت در تاریخ 1402/08/30 خریداری کرد و درحال حاضر 1.71 درصد از سهام #ونفت را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها