ورود/ثبت‌نام

تحلیل تابلو‌خوانی BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامين درباره سهام کزغال : توصیه به خرید (۱۴۰۲/۸/۳۰)

https://sahmeto.com/messages/1373423
BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامين 0.150 میلیون سهم #کزغال در تاریخ 1402/08/30 خریداری کرد و درحال حاضر 3.71 درصد از سهام #کزغال را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها