ورود/ثبت‌نام

تحلیل مثبت سرمایه | sarmayeh plus درباره سهام وتوصا در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳۰

https://sahmeto.com/messages/1372973
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 627
2.7
ورود پول هوشمند 💰 #ثغرب #ومعلم #ولپارس #ولکار #وتوصا #وثنو #وکادو #ومشان #کایزد #سبزوا #شسم #غبشهر #غشصفها #قیستو #خبنیان #خاذین #بکاب #تکمبا #فروسیل #پدرخش #پشاهن #چکاپا #زمگسا خروج پول هوشمند 💸 #رکیش #باران #اتکام #معیار #سدشت #سقاین #کارام #غاذر #خعمرا #تپکو #لابسا #وتوکا #زکشت کد به کد حقیقی به حقوقی ⚖ #فغدیر #تاصیکو کد به کد حقوقی به حقیقی ⚖ #ثجنوب #انرژی #ولکار #سپاها #دسبحا #غشصفا #قیستو #خبنیان #فصبا #فروسیل #چکاپا #کرومیت تیک صعودی ✅ #فصبا تیک نزولی‼️ #کارام #پاکشو #فسا #قپیرا #اپال ✅ مثبت سرمایه | sarmayeh plus @sarmayeh_plus
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها