ورود/ثبت‌نام

تحلیل کارگزاری تدبیرگران فردا درباره سهام سرچشمه در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳۰

https://sahmeto.com/messages/1369444
،کارگزاری تدبیرگران فردا
هیئت‌مدیره غپینو با افزایش سرمایه 22 درصدی از محل سود انباشته موافقت نمود. وصنعت با افزایش سرمایه 55 درصدی از محل سود انباشته موافقت نمود. افزایش سرمایه پناه گناباد به مبلغ 7.5 میلیارد تومان به ثبت رسید. فملی با افزایش سرمایه 30 درصدی از محل سود انباشته موافقت نمود. سرچشمه با افزایش سرمایه 52 درصدی از محل سود انباشته موافقت نمود. سصفها با افزایش سرمایه 300 درصدی از محل سود انباشته موافقت نمود. افزایش 72 درصدی سود عملیاتی فاراک ناشی از اخذ قراردادها و سفارشات محصولات روتین، اجرای به موقع آنها و تحویل به مشتری و سود تسعیر ارز میباشد. درآمدهای عملیاتی ناشی از فروش شمش آلومینیوم برای بمولد 183 میلیارد تومان و سود خالص از این محل 171 میلیارد تومان می‌باشد. سقف فروش هر کیلو از محصولات سفکسیم و گاباپنتین برای دبالک به ترتیب 9 درصد و 17 درصد افزایش یافت. نوری فرایند راه‌اندازی واحد آمونیاک شرکت پتروشیمی هنگام را بر اساس 70 درصد ظرفیت آغاز کرد. کنگین 6 درصد از سهام شرکت هولارجی در شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان را در شرکت فرعی عمران پی ژیوار تحصیل کرد. بیشتر ... 🆔@Tadbirgaran_farda
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها