ورود/ثبت‌نام

تحلیل تابلو‌خوانی BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامين درباره سهام پلوله : توصیه به خرید (۱۴۰۲/۸/۲۹)

https://sahmeto.com/messages/1368771
BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامين 0.007 میلیون سهم #پلوله در تاریخ 1402/08/29 خریداری کرد و درحال حاضر 1.7 درصد از سهام #پلوله را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها