ورود/ثبت‌نام

تحلیل تابلو‌خوانی BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.گوهرفام اميد درباره سهام وهور : توصیه به خرید (۱۴۰۲/۸/۲۸)

https://sahmeto.com/messages/1364525
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.گوهرفام اميد 1.886 میلیون سهم #وهور در تاریخ 1402/08/28 خریداری کرد و درحال حاضر 1.27 درصد از سهام #وهور را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها